AVG privacywet

Privacy Policy voor Bezoekers van debakplaats.nl
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website debakplaats.nl bezoekt.

Beheer
De website
debakplaats.nl staat onder beheer van Mieke Verstegen.

Gegevens van bezoekers
2a Gegevens worden niet verstrekt aan derden.
2b Gegevens worden niet gebruikt voor mailings.

Cookies
3ad debakplaats.nl maakt geen gebruik van cookies!

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij debakplaats.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer
Debakplaats.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij debakplaats.nl.
Gegevens die door de klant verstrekt worden
Debakplaats.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin gegevens vermeld staan.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan debakplaats.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
Beveiliging
De gegevens die de klant aan debakplaats.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. debakplaats.nl  kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door debakplaats.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.